top of page

Acerca de

werkwijze

Wat is
integratief?

In mijn praktijk werk ik volgens de integratieve stroming binnen de psychotherapie.

Voordeel 1:

De integratieve benadering biedt kortdurende en efficiënte therapie.

Dat wil zeggen een kwalitatief en effectief programma, speciaal op maat gemaakt voor jouw behoeften, de fase in je leven waarin je je bevindt en hoever je zelf al bent gekomen.,

  • een resultaat- en doelgerichte benadering

  • een kortdurend en overzichtelijk therapeutisch behandeltraject

  • een op het individu gebaseerd behandelplan

Voordeel 2:

Integratieve benadering is multidimensionaal: emotionele, fysieke, cognitieve, gedragsmatige, sociale en spirituele aspecten worden betrokken bij de therapie. Ofwel jij staat als mens met al je facetten centraal en omdat deze nauw met elkaar in verbinding staan, besteden we aandacht aan allemaal. 

  • Jjj als ‘gehele mens’ staat centraal

  • We gaan samen uit van jouw kwaliteiten, mogelijkheden en je ‘eigen-wijsheid’

Wat is integratief?

Verschil tussen
coaching
&
counseling

Coaching

Vrijmaken van iemands potentieel om mensen helpen te groeien.

Counseling

Veld tussen coaching en psychotherapie. Helpen van mensen met stress- en psychosomatische klachten; aangeleerd gedrag en verwerking van emotionele problemen en bij zingeving.

Aanpak

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Stap 1:

Wat is er aan de hand?

Eerst maken we kennis en bekijken we wat jouw probleem is. Hoe voel je je? Wat gebeurt er? En wat verwacht je van mij? Je legt het op tafel en door de juiste vragen, help ik je om alles in kaart te brengen. Je krijgt overzicht en beslist hoe je verder wilt.

Picto activator 1 koffie.png

Spreekt dit je aan en past het bij wat jij denkt nodig te hebben?
 

Er is momenteel geen wachttijd.

bottom of page